18 Шiлде 2019
10439

Дербес деректерді қорғау саласындағы саясат

 

ҚР аумағында азаматтардың дербес деректерін қорғау саласындағы саясат ҚР 21.05.2013 жылғы №94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңымен реттеледі. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1300000094